Renata Pałys

Renata Pałys

Wzrost
160
Wiek
66
Oczy
zielone
Włosy
brunet / krótkie
Sylwetka
drobna
Karnacja
jasna
Rozmiar
M

Języki obce

rosyjski

Umiejętności

Pantomima
Śpiew
Prawo jazdy B
Szermierka
Pływanie
Jazda na nartach

Taniec

Klasyczny
Agent aktorski
Agencja Skene
+48 512 314 091
+48 600 944 321
info@skene.pl

Profile zawodowe

Resume

Wykształcenie: 1980 - Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu Doświadczenie zawodowe: Filmografia: 2017 - odc. 505 - 507 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2016 - odc. 481 - 501, 503, 504 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2015 - odc. 457 - 469, 471 - 480 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2014 - odc. 432, 434, 436 - 443, 445 - 455 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2013 - odc. 130 w serialu RODZINKA.PL (rola: Agentka nieruchomości) 2013 - odc. 406 - 415, 417 - 420, 422 - 431 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2013 - odc. 163 w serialu GALERIA (rola: Klientka) 2012 - odc. 380 - 386, 389 -396, 398 - 405 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2011 - odc. 353 - 362, 365 -369, 371 - 376, 378, 379 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2011 - serial PIERWSZA MIŁOŚĆ (rola: Właścicielka kota Maciusia) 2010 - odc. 323. 324, 327, 328, 330 - 332, 334 - 343, 345 - 349, 351, 352 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2009 - serial PIERWSZA MIŁOŚĆ (rola: Aktorka Teatru Polskiego we Wrocławiu) 2009 - serial RAJSKIE KLIMATY (rola: Aldona Słupska, opiekunka Czarka Radzyńskiego) 2009 - odc. 309 - 312, 314 - 319, 321, 322 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2008 - odc. 282, 284 - 294, 296 - 298, 301, 302, 304, 306, 307 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2007 - odc. 245 - 249, 251 - 256, 259, 263, 264, 266, 269, 272, 274 - 278, 280 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2006 - odc. 51 w serialu FALA ZBRODNI (rola: Matka Kamili Cupryś) 2006 - odc. 205, 211, 220, 222 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2005 - 2006 - serial TANGO Z ANIOŁEM (Obsada aktorska) 2005 - odc. 193 - 195, 197 - 202, 207, 209, 212 - 216, 218, 219, 223, 225, 227, 232, 233, 235 - 241, 243, 244 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2004 - odc. 158 - 162, 164, 166, 170, 174 - 179, 183, 185 - 187, 189, 191, 192 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2003 - odc. 250 w serialu NA WSPÓLNEJ (rola: Kandydatka na opiekunkę Tosi Wilk) 2003 - odc. 138 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2003 - odc. 143 - 147, 150, 151 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2002 - serial SAMO ŻYCIE (rola: Kierowniczka Działu Obsługi Klienta Banku Miejskiego) 2002 - odc. 104, 112, 113, 116, 117, 129, 132, 133 - 136, 140 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2001 - odc. 94, 95, 100 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Helena Paździochowa) 2000 - 2001 - serial ADAM I EWA (rola: Pracownica Banku Mazowieckiego) 2000 - odc. 25 - 27, 36, 42, 60, 63, 66 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Paździochowa) 1999 - odc. 1 - 4, 9 -11, 18 w serialu ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH (rola: Paździochowa) 1996 - DESZCZOWY ŻOŁNIERZ (Obsada aktorska) 1993 - JAŃCIO WODNIK (rola: Żona Umarlaka) 1993 - MAGNETO (rola: Znachorka) 1993 - OBCY MUSI FRUWAĆ (rola: Kobieta w pociągu) 1989 - KONSUL (rola: Pielęgniarka) 1986 - KRONIKA WYPADKÓW (rola: Kobieta wyciągana siłą z karetki) 1986 - MEWY (FRAGMENTY ŻYCIORYSU) (Obsada aktorska) 1985 - SEZON NA BAŻANTY (Obsada aktorska) Spektakle: 2015 - WRESZCIE (Obsada aktorska) 2015 - UNIJNA MĄDROŚĆ (rola: Marysia), reż.: S. Melski/Teatr Mały Wrocław 2005 - GŁOSY Z THERESIENSTADT (Obsada aktorska), reż.: B. Kahan 2004 - DZIECI Z BULLERBYN (rola: Lisa), reż.: T. Dajewski/Świdnicki Ośrodek Kultury 1994 - NIENAWIDZĘ (Obsada aktorska), reż.: A. Gałła/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego Wałbrzych 1992 - TEATR WENECKI (rola: Oria), reż.: Ł. Pijewski/Teatr Dramatyczny Legnica 1989 - OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO (rola: Emma), reż.: H. Adamek/Teatr Polski Wrocław 1988 - PRAWDOMÓWNY KŁAMCA (rola: Grajczanka), reż.: B. Litwiniec/Ośrodek Teatru Otwartego `Kalambur` Wrocław 1988 - SIE KOCHAMY (rola: Ellen Manville), reż.: A. Matysiak/Ośrodek Teatru Otwartego `Kalambur` Wrocław 1988 - AUDIENCJA III (rola: Ona), reż.: W. Ziemiański 1981 - NASZ JULO CZERWONY (rola: Dziewuszka; Francuzka), reż.: B. Litwiniec/Ośrodek Teatru Otwartego `Kalambur` Wrocław 1981 - RYCERZE KRÓLA ARTURA (rola: Herzeleide), reż.: H. Tomaszewski/Wrocławski Teatr Pantomimy Wrocław 1981 - OPOWIEŚCI LASKU WIEDEŃSKIEGO (rola: Emma), reż.: W. Nurkowski/Teatr im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra

O nas

Agencja Aktorska Skene niezmiennie reprezentuje interesy aktorów i aktorek od 1993 roku. Jesteśmy jedną z pierwszych i największych tego typu agencji w Polsce. Współpracujemy ze wszystkimi znaczącymi producentami filmowymi, telewizyjnymi i reklamowymi w Polsce.
Bardzo chętnie pracujemy przy etiudach studenckich, wspomagamy debiuty reżyserskie i kino offowe. Aktorzy i aktorki reprezentowanie przez nas, uczestniczą w międzynarodowych koprodukcjach z kinematografiami europejskimi, amerykańskimi czy azjatyckimi.
Nasz doświadczony zespół agentów aktorskich, wspomagają działy prawny i księgowy. W ramach naszych usług wykonujemy również sesje foto/video, aby jak najlepiej dostosować materiały promocyjne do wymagań rynku filmowego.

Kontakt

Skene Sp. z o.o.
00-724 Warszawa
ul. Chełmska 21

+48 22 841 38 21

skene.pl

info@skene.pl

Aktualności

Skene.Aktorska
Skene.Epizodyści
Skene.Teatr
Skene.Impresariat